Engineering Plant Design and Engineering Software
مجموعه خروجی های نرم افزار فنی مهندسی Pars Plant:
خروجی های نرم افزار فنی مهندسی Pars Plant به شرح زیر می باشند.

 • MTO
 • DIA/INCH
 • Line List
 • Valve List
 • Equipment List
 • Tie-In List to Equipment List
 • Tie-In List to Line List
 • Piping Plan
 • Isometric Plot
 • Orthography Plot
 • Export to Caesar II
 • Export to Primavera
 
از امکانات و قابلیت های خروجی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • ارائه خروجی های دقیق و قابل اعتماد
 • قابلیت تغییر در Template خروجی ها
 • کارکرد آسان فقط با انتخاب کاربر
 • قابلیت انتقال خروجی ها به هر یک از نرم افزار های Word, Excel, Adobe PDF
 • قابلیت گرفتن خروجی بر اساس کامپوننت ها
 • قابلیت گرفتن خروجی بر اساس اطلاعات Line Number (مثل Unit, Size, Fluid, Tracing, Phase, Insulation, Sequence Number و غیره)
 • قابلیت گرفتن خروجی بر اساس Line Number ها
 • گرفتن اتوماتیک Isometric بر اساس Line Number ها
 • فرایند گرفتن Isometric در نقشه یا در فایل های جداگانه
 • ارائه مشخصات فنی Support ها در خروجی های Isometric
 • انتقال دقیق مدل به نرم افزار Caesar II با سرعت و دقت بسیار بالا ( کاری که در بیش از 200 نفر ساعت انجام می شود را در کسر از دقیقه انجام می دهد)
 • امکان انتخاب Elevation در لوله ها به سه صورت COP, BOP و TOP در خروجی Piping Plan