Engineering Plant Design and Engineering Software

 

نقشه های ايزومتريک:

تهیه نقشه های Isometric و برآورد مصالح مصرفی ( تهیه  MTO ) از پیچیده ترین مراحـل کار طـراحی یک پــروژه می باشد که بسیار زمان بر بوده و نیازمند دقت بالایی است، اما به کمک قابلیت های پارس پایپ این فرآیند درکوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین دقت انجام می شود. تولید نقشه های ایزومتریک به صورت کاملا هوشمند و مکانیزه و براساس شماره خط (. Line No) و کلاس خطوط انجام می گیرد، این امکان نیز فراهم است که به طور انتخابی در حوزه ای که توسط کاربر مشخص می گردد، نقشه ها تولید شوند. نقشه های ایزومتریک همراه با لیست مواد مصرفی BOM به گونه ای تهیه می شوند، که کلیه اقلام این لیست به همراه شرح استاندارد، مقادیر، سایز و... طی شمـاره های مشخصی Tag No. به نـقشه مرتبط می شـوند.

 

دربافت فایل نمایشی نقشه های ایزومتریک