Engineering Plant Design and Engineering Software

نرم افزار طراحی آیتم های خاص :

نرم افزار Special Item (طراحی تحجیزات خاص) قسمتی از ماژول Pars Equipment است، در این نرم افزار به کاربر ابزاری داده شده که بتواند به کمک آن، انواع تجهیزات و ساپورت های خاصی که به صورت متداول استفاده نمی شوند و در Template های ماژول Pars Equipment به دلیل خاص بودنشان موجود نمی باشند را طراحی کنند.

ابزارهای زیر در اختیار کاربر قرار دارند :

  • Cylinder
  • Nozzle
  • Dished
  • Box
  • Elbow Circular
  • Elbow Rec
  • Pyramid
  • Pyramid Frustum
  • Sloped Cylinder
  • Reducer
  • Tee Straight
  • Tee Reducer
  • Cross Straight
  • Cross Reducer

این برنامه توانایی تغییر Base Point (نقطه شروع هر کامپوننت) و Ucs (جهات محورهای Z,Y, X) را هم بصورت اتوماتیک و هم به صورت دستی دارا می باشد.
بعد از رسم هر کامپوننت، کاربر درصورت نیاز می­تواند اطلاعات اولیه هر کامپوننت را با تعیین کامپوننت مورد نظر ،مشاهده نماید.
بعد از اتمام کار طراحی اجزاء مختلف Equipment مورد نظر، کاربر می­تواند آنرا بصورت یک بلوک به AutoCAD معرفی نموده و برای استفاده در آینده آنرا در Data Base برنامه و همچنین در PMS ذخیره نماید.